Logo Colexio La Salle
Adscrito ao Colexio La Salle para Educación Secundaria

Transporte Escolar

O Colexio San Jorge pon ao dispor dos alumnos do centro o servizo de transporte escolar.

Este servizo conta con 4 líñas de transporte a través do cal un autobús vai recollendo aos alumnos polas diferentes localidades de Santiago de Compostela indicadas en cada ruta.

Os alumnos viaxan sempre acompañados por persoal do centro e os pais, ou titores legais, son as persoas que deben recoller aos alumnos nas paradas. Non poden ir a casa sos sen autorización escrita dos titores.

O servizo de transporte escolar é opcional. Comeza desde setembro ata o mes de Xuño.

Transporte Escolar

Rutas Transporte

Ruta Itinerario
Ruta 1 El punto de salida es Cacheiras. Milladoiro, Ponte da Rocha, Choupana, Rosalía de Castro, Vista alegre…. al Colexio San Jorge. (2 VIAJES)

Compartido con el Colexio La Salle
Ruta 2 El punto de salida es el barrio de Fontiñas, San Lázaro, Amio, Meixonfrío, Salgueiriños, Rúa dos Vilares, Guadalupe, Vite, Avío, al Colexio San Jorge. (2 VIAJES)

Compartido con el Colexio La Salle
Ruta 3 Castiñeiriño, Restollal, Avda. de Ferrol, Ensanche, Hórreo, Avda. de Lugo... (2 VIAJES)

Compartido con el Colexio La Salle
Ruta 4 Esta línea hace la ruta Sigüeiro - San Jorge
¡Moito máis que un Centro de Ensino!

Educación integral de calidade. Avalada con magníficos resultados nas avaliacións internas e externas.