Logo Colexio La Salle
Adscrito ao Colexio La Salle para Educación Secundaria

Os Nosos Docentes

O equipo docente dol Colexio San Jorge está integrado por especialistas cunha grande experiencia e vocación.

Contamos cun equipo altamente formado e cualificado, que traballa de maneira unánime para fomentar e potenciar as capacidades de todos os alumnos en todas as súas fases de aprendizaxe.

Equipo de Docentes Colexio San Jorge

Os Docentes

Francisco Collantes

Francisco Collantes

Director del Centro

Profesor de 2º de educación primaria

Profesor especialista de música e inglés

Licenciado en pedagogía

Gloria Posse-Costas

Gloria Posse-Costas

Jefa de estudios del centro y Coordinadora Tic

Profesor especialista de inglés y AL

Especialista en inglés, AL y Licenciado en económicas y psicopedagogía

Francisco Vázquez

Francisco Vázquez

Secretario del centro

Coordinador de las “seccións bilingües”

Profesor especialista de inglés

Marisol Platas

Marisol Platas

Coordinadora de infantil

Tutora de 6º de educación infantil

Grado magisterio educación infantil

Ana Iglesias Delgado

Ana Iglesias Delgado

Coordinadora de Normalización Lingüística

Tutora de 5º de educación infantil

Maestra especialista en educación infantil

Pilar Soto

Pilar Soto

Coordinadora de biblioteca del centro

Tutora de 3º de educación primaria

Maestra especialista en educación primaria

Licenciado en pedagogía

Concepción Fernández

Concepción Fernández

Orientadora del centro

Profesora de pedagogía terapéutica

Licenciada en pedagogía

Concepción Villamarin

Concepción Villamarin

Profesora de pedagogía terapéutica

Profesora especialista en infantil y en primaria

Profesora especialista de inglés

Lucía Blanco

Lucía Blanco

Profesora de audición y lenguaje

Profesora especialista de infantil y de AL

Ángel Ferraces

Ángel Ferraces

Profesor especialista de educación física

Especialista en educación física

Mª del Carmen Lorenzo

Mª del Carmen Lorenzo

Tutora de 4º de educación infantil

Maestra especialista en educación infantil y en inglés

Mª del Carmen Pampín

Mª del Carmen Pampín

Profesor de 1º de educación primaria

Profesor especialista de infantil y primaria

Rosina Vecino

Rosina Vecino

Tutora de 4º de educación primaria

Especialista en primaria

Antía Barcala

Antía Barcala

Profesora de 4º de educación primaria

Profesor especialista de science y arts & crafts

Montserrat González Taín

Montserrat González Taín

Tutora de 5º de educación primaria

Especialista en inglés

Sonia Sanmartín

Sonia Sanmartín

Tutora de 6º de educación primaria

Especialista en primaria

Licenciado en pedagogía

¡Educación Integral de Calidade!

Avalada con magníficos resultados nas avaliacións internas e externas. Fomentamos e potenciamos as capacidades de todos os alumnos.