Logo Colexio La Salle
Adscrito ao Colexio La Salle para Educación Secundaria
¡Comprometidos con unha Educación de Calidade!

Avalada polos magníficos resultados das avaliacións internas e externas, tanto a nivel galego como nacional.