Logo Colexio La Salle
Adscrito ao Colexio La Salle para Educación Secundaria

Quen Somos

O Colexio San Jorge é un centro de educación concertada que foi fundado hai máis de 45 anos en Santiago de Compostela.

No ano 2000, a nova directiva apostou forte por un proxecto educativo innovador, incluíndo aspectos clave como o idioma inglés e a aplicación das novas tecnoloxías dentro de todos os programas de formación.

O traballo en equipo coas familias, o persoal docente altamente cualificado, así como a atención individualizada do alumnado, logran proporcionar una formación integral que permite ao alumno alcanzar un alto nivel de preparación de cara o seu futuro.

O Colexio San Jorge, é un centro adscrito a La Salle, po lo que ao rematar a educación primaria, todo o noso alumnado pode, se así o desexa, pasar directamente ao centro de La Salle para cursar a educación Secundaria.

Misión, Visión y Valores del Colexio San Jorge
45 Anos de Experiencia

Apostamos por unha educación de calidade que teña en conta a individualidade de cada alumno.

Equipo de Docentes

Contamos cun equipo de mestres cunha gran experiencia e vocación profesional.

Ensino Plurilingüe

Dispoñemos dun Programa de Bilingüismo avalado polo Trinity College.

Aposta pola Innovación

Creemos nas las ferramientas dixitais como potenciadoras para alcanzar o éxito profesional.

¡Moito Máis ca un Centro de Ensino!

Máis de 45 anos de experiencia. Educación integral de calidade, avalada con magníficos resultados nas avaliacions internas e externas.

Premios e Recoñecementos

Provas Avaldía da Consellería de Educación

Nos últimos 3 anos obtivemos uns resultados moi por enriba da media.

Centro Piloto da Aplicación TIMSS. 2019

O curso 2018-2019 fumos centro de proba con 4º de primaria quedando nun nivel alto.

Excelencia Educativa Familias Mundi

Premio de Excelencia Educativa a Innovación Metodolóxica e de Programas.