Logo Colexio La Salle
Adscrito ao Colexio La Salle para Educación Secundaria

Material Tecnolóxico

Potenciamos a aprendizaxe das novas tecnoloxías para incrementar as competencias dixitais dos nosos alumnos. Poñemos a súa disposición instalacións e material tecnolóxico de vangarda.

As novas tecnoloxíass estimulan a curiosidade dos nenos e axudan ao desenvolvemento das súas capacidades sensoriais. Ademais, ao familiarizarse desde unha idade temperá con estes recursos, resultaranlles moito máis útiles cando medren.

Desde os 3 anos, todos os alumnos reciben clases de informática e robótica. Ademais, poñemos a súa disposición unha plataforma educativa interactiva na rede interna do centro, como ferramenta de consulta e traballo.

Misión, Visión y Valores del Colexio San Jorge

Instalacións Punteiras

Dispoñemos de aulas interactivas con todo tipo de material tecnolóxico.

Pizarras Táctiles

Pizarras Táctiles

Permiten impartir as clases de forma máis visual e amena, conseguindo así un ensino efectivo e innovador.

Portátiles

Portátiles

Os alumnos de 5º e 6º de primaria dispoñen dun ultraportatil para cada un.

Tablets

Tablets

Incorpóranse en 6º de infantil para axudar no proceso da lectoescritura e consolidar contidos dunha maneira máis lúdica.

iPad Air

iPad Air

En 1º e 2º de primaria os alumnos introdúcense no mundo da Realidade Aumentada da man dos iPad2 Air.

Snappet

Snappet

Para personalizar a aprendizaxe e motivación nas áreas curriculares.

Aula Informática

Aula Informática

Equipada con computadores, dispositivos e recursos punteiros a nivel tecnolóxico.

¡Material Tecnolóxico de Vanguardia!

Educación integral de calidade. Avalada con magníficos resultados nas avaliacións internas e externas.

Actividades Extraescolares

Actividades Extraescolares de componente tecnológico

O Colexio San Jorge ofrece unha amplia variedade de actividades extraescolares, cuxo principal obxectivo é desenvolver e mellorar as competencias tecnolóxicas dos alumnos.

Desenvolverse con soltura coas novas tecnoloxías na era actual, é unha parte fundamental e imprescindible para a futura vida diaria e laboral dos alumnos.

  • Robótica
  • Informática
  • Taller con APPs
  • Tablets Educativas