Logo Colexio La Salle
Adscrito ao Colexio La Salle para Educación Secundaria

Idiomas

Profesores Nativos

Sesións diarias con profesores nativos.

Trinity College

Programa de Bilingüismo avalado polo Trinity College.

Aprendendo
desde os 3 anos

Empezan a aprender inglés desde educación infantil.

Metodoloxía
de combinación

Combinamos castelán, inglés e galego.

Educación Plurilingüe

No Colexio San Jorge facemos unha clara aposta pola aprendizaxe e idiomas desde as primeras etapas da educación. Consideramos que a aprendizaxe das linguas é un elemento fundamental para as futuras relacións sociais e profesionais.

Idiomas en el Colexio San Jorge

O noso obxectivo é que os alumnos do Colexio San Jorge finalicen educación Primaria con plenas competencias lingüísticas.

Contamos cun sistema de aprendizaxe de contidos integrado en galego, inglés e castelán. O coñecemento de idiomas é un pilar fundamental para o seu futuro e tamén axuda ao desenvolvemento das súas capacidades.

A través do noso plan lector anual, achegamos aos alumnos obras literarias en castelán, galego e inglés, animándoos á lectura e ao uso da infraestructura da biblioteca como un lugar no que desenvolver a súa curiosidade e intereses, co apoio do material tecnolóxico dispoñible.

Inglés

No Colexio San Jorge poñemos todos nosos recursos á disposición da aprendizaxe do idioma inglés.

Actualmente, ademáis das dúas linguas oficiais no noso territorio (galego e castelán), os alumnos comezan desde as primeiras etapas da educación a aprender este idioma como un elemento fundamental para o seu futuro desenvolvemento.

Deste xeito o noso alumnado pasa os seus primeiros anos de aprendizaxe asimilando tres idiomas diariamente.

Na Educación Infantil teñen sesións diarias con profesores nativos, polo que o inglés será sempre algo familiar e próximo nas súas vidas. Traballan oralmente e coas distintas rutinas para que asimilen o vocabulario con accións diarias.

Na Educación Primaria, incorporarase ao inglés como lingua vehicular nas asignaturas de Plástica e Ciencias da Natureza, ata a inmersión completa en 6º de Primaria. Isto facilitará moito a adaptación ao estudo de varias asignaturas de complexidade maior en inglés cando accedan á secundaria.

¡Educación Plurilingüe de Calidade!

Profesores nativos. Programa de Bilingüismo avalado polo Trinity College. Magníficos resultados nas avaliacións internas e externas.