Logo Colexio La Salle
Adscrito ao Colexio La Salle para Educación Secundaria

Libros de Texto

Ao final de cada curso enviamos ás familias a lista dos libros de texto do ano seguinte.

Así mesmo, o listado de libros para o curso académico en vigor está dispoñible a continuación.

Información Relevante. Libros de Texto

Listado

¡Educación Integral de Calidade!

Avalada con magníficos resultados nas avaliacións internas e externas. Fomentamos e potenciamos as capacidades de todos os alumnos.

Axudas para Libros

Ayudas para Libros

No Colexio San Jorge queremos manter sempre o noso compromiso de colaboración cos pais dos nosos alumnos. Por ese motivo, tamén desexamos facilitarvos toda a información relativa a axudas e subvencións para a adquisición de libros e material escolar.

Para o curso 2019-2020 publicáronse as seguintes axudas para adquirir libros e material escolar.

Beneficiarios de las ayudas:

  • Alumnado con renta per cápita familiar = o < 5.400.-€ → recibirán 170€.
  • Alumnado con renta per cápita familiar = o > 5.400.-€ → recibirán 90€.
  • Para ou alumnado matriculado en EE, en centros específicos ou en unidades de EE de centros ordinarios, ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, a contía das axudas será de 250 euros con independencia da renda per cápita da unidade familiar.

Documentación Solicitude de Axudas

A continuación podes descargar a documentación necesaria para solicitar as axudas para os libros.