Logo Colexio La Salle
Adscrito ao Colexio La Salle para Educación Secundaria

Novo Proceso de Admisión. COVID-19

1Do 11 ao 18 de Maio

Presentación das solicitudes de admisión.

  • Presentar, coa solicitude, documentación acreditativa do requisito de edad e de estar en disposición dos requisitos académicos.
  • Convenio regulador o Res. Judic. Separación ou divorcio de ser o caso (art.16 bis).
  • Cando se denegue a autorización de consulta automática: presentar copia do DNI do solicitante e membros computables.

2Ata o 26 de Maio

En el caso de demanda superior á oferta, presentación polos solicitantes da documentación xustificativa dos criterios de admisión.

  • Presentación con carácter voluntario.
  • Se non se presenta, non se puntúa polo criterio en cuestión.
  • Se se require por non estar presentada, a non presentación en 5 días hábiles suporá a renuncia á puntuación.
Primeros Pasos. Proceso de Admisiones

Resolucións, reclamacións e matrícula.

1Antes do 9 de Xuño

Resolución provisional de admitidos.

2En 3 días hábiles dende a Publicación
da Res. Provisional

Prazo de reclamación contra a resolución provisional.

3Antes do 26 de Xuño

Lista definitiva de admitidos.

4Durante 1 mes dende a publicación

Prazo de reclamación contra a resolución definitiva.

5Do 1 ao 10 de Xullo

Formalización da matrícula de Infantil e Primaria.