Logo Colexio La Salle
Adscrito ao Colexio La Salle para Educación Secundaria

Misión, Visión e Valores

45 Anos de Experiencia

Apostamos por unha educación de calidade que teña en conta a individualidade de cada alumno.

Equipo de Docentes

Contamos cun equipo de mestres cunha gran experiencia e vocación profesional.

Ensino Plurilingüe

Dispoñemos dun Programa de Bilingüismo avalado polo Trinity College.

Aposta pola Innovación

Creemos nas las ferramientas dixitais como potenciadoras para alcanzar o éxito profesional.

Misión

No hai mellor maneira de describir cal é a nosa misión: ueremos ser o “apoio” que as familias necesitan na complicada tarefa de criar e educar a un neno.

O Colexio San Jorge aposta firmemente polo compromiso cunha educación de calidade que teña en conta a individualidade de cada alumno; un elemento vital para o seu desenrolo persoal.

Traballamos cada día para desenrolar ao máximo as capacidades intelectuais, físicas, sociais e emocionais de cada neno. Identificamos e estimulamos as súas capacidades o mesmo tempo, que nos esforzamos por comprender e traballar as súas debilidades.

Cada novo curso implicámonos ao máximo por non perder o que nos fai únicos: un trato familiar e cercano con toda a comunidad educativa.

Misión, Visión y Valores del Colexio San Jorge

Os Nosos Valores

No Colexio San Jorge cremos firmemente nunha educación integral de calidade.

Gabinete Psicopedagóxico
Sirve de orientación e apoio as familias, profesorado e alumnado. Dirixe os programas de Capacitación de Intelixencias, de Habilidades Sociais e Técnicas de estudio.
Transversalidade
Traballamos en proxectos anuais, temáticos e transversais, que son una forma excelente de afianzar e ampliar os coñecementos do programa.
Educación Social e en Valores
Centrados en promover e fomentar a lealdade, solidariedade, asertividade, xustiza, laboriosidade amizade, ledicia, igualdade, integración social, sentimento de grupo, calidade humana, orde, puntualidade…
Programa de Bilingüismo
Clases de inglés a diario desde os tres anos. Avalados co Trinity College.
Traballo en Equipo
Cremos nuha comunidade educativa cohesionada que rema na mesma dirección. Trato directo e contínuo con toda a comunidade educativa.
Excelencia Educativa
Avalada polos magníficos resultados das avaliacións internas e externas, tanto a nivel galego coma nacional.
Novas Tecnoloxías
Todas as aulas son interactivas con pizarras dixitais e ordenadores que permiten implementar os programas educativos de maneira motivadora e interesante para o alumnado.
¡Moito Máis ca un Centro de Ensino!

Máis de 45 años de experiencia. Educación integral de calidade, avalada con magníficos resultados nas abaliacións internas e externas.