Logo Colexio La Salle
Adscrito ao Colexio La Salle para Educación Secundaria

Líñas de Actuación

O Colexio San Jorge é moito máis que un centro de ensinanza. Ofrecemos unha educación de calidade nun clima de respeto, solidaridade e responsabilidade persoal.

Non só desarrollamos as capacidades individuais dos alumnos, senón que prestamos especial atención ás súas habilidades sociais e á súa maneira de integrarse, primeiro no grupo e despois na sociedade.

Formamos unha gran familia consolidada cuxo principal obxectivo é ofrecer unha formación integral de calidade, desenvolvendo ao máximo as capacidades de cada alumno.

  • Familiaridade e comunicación
  • Innovación pedagóxica
  • Plurilingüismo
  • Novas tecnoloxías
  • Excelencia académica
  • Educación en valores
  • Atención á diversidade
  • Actividades para todos
  • Atención e titorías
¡Moito Máis que un Centro de Ensinanza!

Educación integral de calidade. Avalada con magníficos resultados nas avalaiacións internas e externas.

Obxectivos Principais

Nunca Dejamos de Aprender

Nunca Deixamos de Aprender

Todo o equipo do Colexio San Jorge está en constante aprendizaxe para satisfacer as necesidades educativas do alumnado.

O gabinete psicopedagóxico esfórzase cada día para mellorar a adquisición de coñecementos dos alumnos, cos seus programas de Capacitación de intelixencias, Habilidades sociais e de Técnicas de estudo.

Hoxe en día, o máis importante é dotar ao alumno das ferramentas necesarias para “aprender a aprender”.

Cada Alumno Conta

Arredor de cada alumno hay unha rede de traballo permanente que atende ás súas necesidades específicas e favorece a súa integración no grupo.

O equipo docente traballa man a man co equipo psicopedagóxico e coas familias para detectar as dificultades individuais.

O noso firme compromiso coa atención á diversidade fai que o noso alumnado creza nun entorno de empatía, coidado e tolerancia.

Cada Alumno Cuenta
Educación Transversal

Educación Transversal - Actividades Complementarias

Impulsamos proxectos educativos transversais de concienciación, educación en valores ou integración social.

A concienciación ecolóxica, o coñecemento do entorno e a nosa cidade, a igualdade e a paz, entre outros, non poden quedar fora da educación escolar.

Actividades Extraescolares

Ampliamos o programa educativo con actividades extraescolares que dan a oportunidade ao alumnado de aprender e formarse en disciplinas artísticas, idiomas e novas tecnoloxías.

As actividades extraescolares están pensadas polo noso equipo de expertos en pedagoxía para que cada alumno co seu grupo aula obteña un abanico completo de opcións e experiencias nestos primeiros anos da súa formación. Estas actividades axudan a complementar a formación e capacidades dos alumnos.

Actividades Extraescolares