Acceso a usuarios

Servizos do Gabinete

Este Servizo ten como funcións:

  • Asesorar a os profesores na súa labor docente, orientándoos ante os casos con dificultades.
  • Orientar os pais na súa función de educadores, tanto a nivel educativo como a nivel social ou familiar.
  • Axudar o alumno no seu rendemento académico (mestre de apoio, AL, grupos de axuda).
  • Diagnosticar e resolver casos de dificultades de aprendizaxe.
  • Servir como nexo de unión entre os membros da comunidade educativa: pais, mestres e alumnos.
  • Aplicar unha batería de test ca que obter información sobre a madurez para o aprendizaxe, e detectar dificultades nos diferentes niveis educativos entre os nenos. Así mesmo informar ós pais dos resultados.
  • Programa de capacitación de intelixencias
  • Técnicas de estudio aos alumnos de 5º e 6º de primaria.
Contacto
Avda Coimbra, 24
15704 Santiago de Compostela
42.887003, -8.541056
981581398 / 981943562 / 677514577
colexiosanjorge@colexiosanjorge.com
Colexio San Jorge