Servizos do Gabinete

Este Servizo ten como funcións:

  • Asesorar a os profesores na súa labor docente, orientándoos ante os casos con dificultades.
  • Orientar os pais na súa función de educadores, tanto a nivel educativo como a nivel social ou familiar.
  • Axudar o alumno no seu rendemento académico (mestre de apoio, AL, grupos de axuda).
  • Diagnosticar e resolver casos de dificultades de aprendizaxe.
  • Servir como nexo de unión entre os membros da comunidade educativa: pais, mestres e alumnos.
  • Aplicar unha batería de test ca que obter información sobre a madurez para o aprendizaxe, e detectar dificultades nos diferentes niveis educativos entre os nenos. Así mesmo informar ós pais dos resultados.
  • Programa de capacitación de intelixencias
  • Técnicas de estudio aos alumnos de 5º e 6º de primaria.
Avda Coimbra, 24 – 15704 Santiago | Telf./Fax: 981-581398 | Telf: 981-943562 / 677514577 | colexiosanjorge@colexiosanjorge.com
Website desarrollado por Puntocero | Mapa Web | Contacto | Créditos | Conforme ó Reglamento Europeo 2016/679