Acceso a usuarios

AXUDAS LIBROS

ADXUNTAMOS A  Ordedo 3 de maio de 2019 pola que se regula a participación no fondosolidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de textoe material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria,educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentessostidos con fondos públicos para o curso escolar 2019/2020.

Esta orde ten unha tripla finalidade, definida no artigo 1:

a) A participación no fondo solidario de libros de texto do alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria (en diante, EP) e en 1º e 3º de educación secundaria obrigatoria

b) A convocatoria de axudas para adquirir libros de textodestinadas ao alumnado matriculado en 1º e 2º de EP, en 2º e 4º de ESO, e eneducación especial.

c) A convocatoria de axudas para adquirir material escolardestinadas ao alumnado matriculado en EP, ESO e EE.

ADXUNTAMOS A ORDEContacto
Avda Coimbra, 24
15704 Santiago de Compostela
42.887003, -8.541056
981581398 / 981943562 / 677514577
colexiosanjorge@colexiosanjorge.com
Colexio San Jorge