Acceso a usuarios

Complementarias

1. Literarias:

  • Visitas de contacontos.
  • Visitas de autores literarios
  • Concursos de redacción
  • Certámenes de poesía
  • Catalogación de libros

2. Musicais:

Tódolos meses realízanse asistencias a:

  • Concertos,
  • Operas
  • Audiciones, etc

3. Plásticas: Taller

Existe un taller de plástica coincidendo co horario da asignatura no que, dirixidos por unha mestra, los neno/as que o desexen, realizan actividades extras para as decoracions mensuais que poñemos na entrada e nos pasillos do Centro.

Cos distintos materiais elabóranse decoracions alusivas a temas traballados na aula.

4. Deportivas: "Programa de Natación"

Tódolos nenos e nenas do Centro de Ed. Primaria poden participar no programa de natación (piscina).

Os alumnos irán (e voltarán) á piscina acompañados polos titores nos autobuses do Colexio e alí os monitores do programa encárganse deles.

5. Dramáticas: Teatro

Los alumnos que voluntariamente desexen participar nesta actividade, prepararán diferentes obras de teatro que estrenaránse ao longo do curso nas distintas celebracions: Nadal, Entroido, Paz, Semana Santa, San Jorge, etc

6. Culturais

Realízase ao longo do curso diferentes saidas culturais, nas que de forma voluntaria poden participar tódolos alumnos. Son saidas a puntos de interés do Concello (museos, parques, etc), da comarca, da provincia, etc..

 

Contacto
Avda Coimbra, 24
15704 Santiago de Compostela
42.887003, -8.541056
981581398 / 981943562 / 677514577
colexiosanjorge@colexiosanjorge.com
Colexio San Jorge